Forskjellige typer hodepine

Ifølge Norsk Helseinformatikk har 8 av 10 opplevd hodepine det siste året, og Norges Migreneforbund hevder at 1,7 millioner Nordmenn sliter med hodepine. Her kommer en kort oversikt over de mest vanlige formene.

Spenningshodepine

Spenningshodepine er den aller vanligste formen for hodepine. Den skyldes ofte spenninger i kroppen, og da først og fremstspenninger i nakkeområdet.

Cervikogen hodepine

Denne type hodepine skyldes som regel skade, betennelse eller feilfunksjon i nakke. Ved hjelp av MR og ortoped vil det kunne være mulig å kartlegge denne type hodepine i forkant av behandling.

Hodepine ved mangel på væske

Dersom kroppen ikke mottar nok væske, vil dette i mange tilfeller forårsake hodepine. Dette kan også skyldes for stort inntak av alkohol eller kaffe.

Anstrengelseshodepine

Denne type hodepine inntrer i forbindelse med fysiske harde anstrengelser. Det kan dreie seg om trening eller seksuell aktivitet.  Dette rammer så lite som 1 prosent av den voksne befolkningen, og tilstanden er ikke farlig. Det er flest unge gutter i begynnelsen av tyveårene som rammes.

Migrene

Anfall med hodepine man ikke kjenner opphavet til defineres gjerne som migrene. Behandling som hjelper kan være forskjellig. Likevel er det visse kjennetegn som er karakteristisk for migrene, og selv om vi ikke kjenner opphavet til migrene regnes det som en egen sykdom. Eksempler på kjennetegn kan være at migrene:

  • Gir smerter kun på en side av hodet.

  • Gir smerter som varer lenger enn normal hodepine.

  • Gir ledsagende nakkesmerter.

  • Gjør at man blir var ovenfor lys og lyd.

  • Gjør at man er ute av stand til å foreta normal aktivitet.

For mer detaljert informasjon om migrene kan du se vår guide til migrene.

Hodepine ved overforbruk av medikamenter

Overforbruk av smertestillende medikamenter kan føre til hodepine.

Hodepine grunnet betennelse i hodet

Eksempel på betennelse i hodet er meningitt, eller såkalt hjernehinnebetennelse. Betennelse generelt kan forårsakes både av virus og bakterier.

Trigeminusnevralgi

Trigeminusnevralginerven sitter midt i ansiktet. Pasienter med denne type hodepine opplever ofte kortvarige, intense, lynende smerter i deler av ansiktet. Oftest er smerten lokalisert på en side. Sykdommen er sjelden, og rammer oftere kvinner, og eldre personer.

Cluster-hodepine

Dette er en sjelden sykdom som rammer menn 4-5 ganger mer enn kvinner. Den kjennetegnes ved kraftig, sprengende hodepine med relativt kort varighet (opptil 3 timer). Smerten sitter ofte bak det ene øyet.

Andre former for hodepine

Andre faktorer som kan forårsake hodepine erhjerneslag, og hjernesvulst. Dersom du har mistanke om at disse er årsken til hodepinen din, hør du kontakte lege snarest.

Referanser:

“Migrene, trigeminusnevralgi, cluster-hodepine, anstrengelseshodepine, nhi.no

Neil, Lava (May 2016), “Headaches basics”, webmd.com

Pedersen Ra, Tone “Bli kvitt hodepinen”, kk.no

Eriksen Stine (2012), «10 typer hodepine – og hvordan du blir kvitt dem?», TV2 nyhetene

www.000webhost.com