Urtebehandling

Hva er urtebehandling?

Urtemedisin søker å behandle sykdommer ved hjelp av stoffer som har sitt opphav i planteriket. I urtemedisin er kroppens eget immunforsvar svært sentralt, og urtene som benyttes har ofte som oppgave å forsterke immunforsvaret, eller sette det i gang.

Hva slags urtebehandling benytter vi?

Vi benytter urtemedisiner på to forskjellige måter. Den vanligste varianten er å fortære medisinen ved å spise den. I tradisjonell thai medisin benyttes også urter sammen med massasje i enkelte tilfeller. Denne behandlingen kalles for ”herbal compress”.

Herbal compress

I denne type behandling pakkes urtemedisinene sammen til en bunt, før de varmes opp. Massøren presser den oppvarmede bunten med urter mot hele kroppen. En del av stoffene i urtene vil absorberes gjennom huden. Sammensetningen av urter avhenger av hva slags sykdom eller symptomer man ønsker å behandle.

Problemet med moderne vestlige medisiner

Svært mange medisiner fra den moderne vitenskapen er basert på urtemedisiner, men moderne kommersielt anvendte medisiner har ofte undergått en forandring i molekylstrukturen. Vi sier gjerne at de er blitt kjemisk fremstilt. Dette kan være skadelig for kroppen, fordi den ikke er kjent med disse stoffene, og ikke klarer å kvitte seg med de på en effektiv måte.

I verste fall kan stoffene føre til feilfunksjoner i kroppen, lede til alvorlig skade og ved langvarig forbruk, til dødelige utfall. Dersom man har muligheten til å ta medisiner som bruker hele planten uten å manipulere den, vil man få det mest naturlige resultatet.

Når vi lager medisiner, det være seg urtemedisiner eller vanlig medisiner, er det primære fokus å finne stoffer som kan helbrede / lindre sykdommen eller symptomene vi konsentrer oss om. Ofte må mange forskjellige stoffer kombineres på en måte som gjør at nivået av giftstoffer blir mer enn det som er akseptabelt. Noen av bivirkningene fra moderne medisiner er et direkte resultat av at disse giftstoffene hoper seg opp i medisinen.

Urtemedisiner, på sin side, søker å annullere disse negative effektene. Det gjøres ved å finne en urte med et stoff som annullerer en negativ effekt fra et annet stoff ien annen urte. Ironisk nok kan også den nye planten som tilsettes bringe med seg effekter som er negative for menneskekroppen.

Dette fører til at vi får et slags puslespill på miniatyr nivå der vi hele tiden må kombinere de rette puslespillbrikkene på riktig måte for å få en medisin som både fungerer, og som ikke inneholder høye mengder av giftige stoffer.

Vanlige medisiner vs. urtemedisiner

Vitenskapen bak produksjonen av urtemedisiner er meget komplisert, og urtene til de forskjellige medisinene må kombineres på ulike måter for å oppnå ønsket effekt. De forskjellige urtene som settes sammen til medisiner, kan ha forskjellige funksjoner.

Den primære urten har som oppgave å gjøre det som skal til for å bekjempe sykdommen, eller symptomene som skal behandles.

Sekundære urter som kan ha flere funksjoner:En av disse funksjonene kan være å veilede andre urter, slik at de finner frem til symptomet som skal behandles. En annen viktig funksjon for en sekundær urte, kan være å annullere giftige stoffer fra andre primære eller sekundære urter.

Når vi lager medisiner, det være seg urtemedisiner eller vanlig medisiner, er det primære fokus å finne stoffer som kan helbrede / lindre sykdommen eller symptomene vi konsentrer oss om. Ofte må mange forskjellige stoffer kombineres på en måte som gjør at nivået av giftstoffer blir mer enn det som er akseptabelt. Noen av bivirkningene fra moderne medisiner er et direkte resultat av at disse giftstoffene hoper seg opp i medisinen.

Urtemedisiner, på sin side, søker å annullere disse negative effektene. Det gjøres ved å finne en urte med et stoff som annullerer en negativ effekt fra et annet stoff ien annen urte. Ironisk nok kan også den nye planten som tilsettes bringe med seg effekter som er negative for menneskekroppen.

Dette fører til at vi får et slags puslespill på miniatyr nivå der vi hele tiden må kombinere de rette puslespillbrikkene på riktig måte for å få en medisin som både fungerer, og som ikke inneholder høye mengder av giftige stoffer.

Urtebehandling i Thailand: historisk perspektiv

Urtebehandling i Thailand er basert på en tradisjon som har eksperimentert med forskjellige type urter over flere tusen år. Det var templene som var hovedsete for denne virksomheten. Ofte måtte de som var utvalgt til å dele denne kunnskapen love å holde fremgangsmåten hemmelig.

Helt frem til begynnelsen av 1900-tallet var denne tradisjonen blitt muntlig overført fra en generasjon til den neste, men under kong Vajiravudhs (1910-1924) styre fikk den moderne, medisinske vitenskapen fra Europa innpass, og ”The Royal Thai Traditional Medicine Department” lagt ned. Mange av de som praktiserte tradisjonell thaimedisin følte seg presset til å finne andre jobber, og viten som var samlet opp gjennom tusenvis av år var i ferd med å gå tapt. Det som nå var igjen av tradisjonen var folk som praktiserte i skjul for regjerende styresmakter.

I 1977 oppfordret WHO (The World Health Organization) sine medlemsland til å benytte lokal kunnskap om urtemedisin. Da kom den thailandske regjeringen på banen og støttet tradisjonell thaimedisin igjen. 50 år var hadde passert, og mye av kunnskapen var nå i ferd med å gå tapt. Likevel finnes det i dag noen som har bevart denne kunnskapen, men oppskriftene blir gjerne holdt hemmelige.

Hvordan benytter vi urtemedisin?

En av de som besitter denne kunnskapen i dag er Phinkeaw Thannuan Han er allment kjent i Thailand for å lage sine egne urtemedisiner. Disse medisinene brukes i hovedsak som supplerende behandling hos oss, men for enkelte symptomer kan disse medisinene være alt som skal til å gjøre deg frisk. Som eksempler på sykdommer og symptomer som behandles utelukkende med urter kan vi nevne:  menstruasjonssmerter, høyt blodtrykk, diabetes, forstoppelse, diare, og utflod (leukorrhea). Du kan lese mer om hvordan de forskjellige sykdommene og symptomene behandles.

Referanser:

1. «Traditional medicine in Kingdom of Thailand”.

2. Sissi Wachtel-Galor and Iris F. F. Benzie “Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects”,  https://www.ncbi.nlm.nih.gov

3. Chaithavuthi, Jan og Muangsiri, Kanchonoo (2012) “Ancient Thai Massage – Healing with Life Force”

Flere kilder forekommer kun på thai (oppgis på foresørsel)

www.000webhost.com